Ansvarsfullt företagande

Genom vårt arbete bidrar vi till en punktlig och säker spårtrafik. En välfungerande järnväg är avgörande för effektiva och hållbara transporter och i vår verksamhet är målsättningen att ha en hållbar resursanvändning i allt vi gör. Sedan 2017 arbetar vi enligt en flerårig plan för att kunna bidra ytterligare till ett hållbart samhälle.

Natt_hastighet

 

 

 • Prioriterade områden

  Vi på Strukton arbetar systematiskt och långsiktigt med fokus på åtta prioriterade områden, där vi har störst påverkan och som störst betydelse för våra intressenter. Hållbarhetsområdena har tagit fram i en intressentdialog med kunder, ägare, medarbetare, myndigheter, leverantörer, fackförbund och konkurrenter.

  Läs mer

 • Hållbarhet

  Strukton bygger och underhåller spårväg, järnväg och tunnelbana – några av de mest hållbara transportsystemen som finns. Det är vi stolta över, men vi är inte nöjda. Vår målsättning är att ha en hållbar resursanvändning i allt vi gör och levererar. År 2030 ska vi vara helt fossilfria och sedan 2017 följer vi en långsiktig plan för vårt systematiska hållbarhetsarbete.

  Läs mer

 • Säker arbetsmiljö

  Strukton arbetar i spår- och järnvägsmiljöer med många risker. Därför är det viktigt att vi som jobbar har ett starkt säkerhetstänk och hanterar riskerna på rätt sätt. Strukton Rails säkerhetsrutiner är en naturlig del av arbetet och en livsviktig förutsättning för våra medarbetare. Alla ska komma hem säkert.

  Läs mer

 • Strukton är certifierade enligt ISO

  Bra koll på verksamheten är en förutsättning för att kunna utvecklas. Strukton är certifierade enligt ISOs standarder för kvalitet (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) vilket innebär att vi regelbundet blir granskade av tredje part i vårt förbättringsarbete. Vi är även certifierade att utföra svetsning i enlighet med ISO 3834-2. Det är bara när vi håller vad vi lovar som certifieringen behålls intakt.

  Läs mer