Ansvarsfullt företagande

Hållbarhet och Ansvarsfullt företagande är begrepp som härstammar från en FN-rapport publicerad 1987. En hållbar utveckling förutsätter att vi samhällsaktörer kan tillgodose samhällets behov utan att överskrida planetens ekologiska gränser, för att kommande generationer ska ha samma möjligheter att tillgodose sina behov.

jord i hander

 

Vi bygger hållbarhet

Strukton Rails kärnverksamhet är att tillverka och underhålla spårsystem. Järnvägen är det minst energikrävande och mest hållbara transportmedlet som finns och vi är väldigt stolta över att bidra till den här samhällsfunktionen.

...men kan bli bättre

I vårt arbete finns däremot en hel del moment som kan bli bättre vad gäller materialhantering, transporter och energiförbrukning.

CR

För oss innebär Corporate Responsibility, eller ansvarsfullt företagande, att vi bidrar till samhällsutvecklingen genom våra produkter och tjänster. Vår verksamhet ska drivas med lönsamhet och vara i finansiell kontroll, för att vi ska kunna finansiera och utveckla innovationer och lösningar som är till nytta för Sveriges spår- och järnvägar. Vår målsättning är att ha en hållbar resursanvändning i allt vi gör och levererar - det vi gör ska ha minimal belasting på miljö och klimat. Vi har en bit kvar, men vi jobbar på det.  Från och med redovisningsår 2017 kommer vi att beskriva vårt hållbarhetsarbete i en integrerad hållbarhetsredovisning. Redan nu kan du läsa mer om vårt hållbarhete här på hemsidan under rubriken Hållbarhet.

 • Strukton är certifierade enligt ISO

  För att ha god kontroll och förutsättningar att utveckla vår verksamhet på ett bra sätt, har Strukton certifierat sig mot ISOs standarder för kvalitet (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001).

  Läs mer

 • Hållbarhet

  Strukton jobbar efter en flerårig plan för att bli mer hållbara. På kort sikt är målet att minska belastningen på miljön vid våra spårarbeten.

  Läs mer

 • Säker arbetsmiljö

  Strukton arbetar i spår- och järnvägsmiljöer med många risker. Därför är det viktigt att vi som jobbar har ett högt säkerhetsmedvetande och hanterar riskerna på rätt sätt. Strukton Rails säkerhetsrutiner är en naturlig del av arbetet och en livsviktig förutsättning för våra medarbetare. Alla ska komma hem säkert.

  Läs mer