Strukton Rail AB

När mörkret faller och tågtrafiken glesnar är aktiviteten som störst bland Struktons anställda. En teknikers arbete är ofta dolt av nattmörkret, men det har stor betydelse för att resenärer och gods ska komma fram.  

Strukton Rail AB är en av Sveriges största privata järnvägsentreprenörer. Vi bygger och underhåller spårväg, järnväg och tunnelbana. Inom kraftförsörjning har vi spetskompetens hela vägen från tillverkning till leverans och underhåll, med teknik som möjliggör återvinning av tågens bromsenergi. I Stockholm underhåller vi hela Tunnelbanesystemet, Roslagsbanan och sedan april 2018 även Lidingöbanan och Spårväg City, på uppdrag av Trafikförvaltningen (SL). 

Strukton Rail bidrar till löftet om en punktlig spårtrafik. Vi ser till att banor och anläggningar håller god standard och fyller behoven hos en växande befolkning idag och i framtiden.

Strukton Rails förhållningssätt till Coronaviruset

Strukton följer Folkhälsomyndighetens och andra berörda myndigheters rekommendationer gällande Coronaviruset. Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar löpande våra försiktighetsåtgärder i takt med rådande läge och myndigheters uppmaningar. Struktons samhällsnytta är viktig i ett läge som detta och vårt mål och vår förhoppning är att vi även fortsatt ska se till att den svenska järnvägen fungerar som förväntat. Samtidigt är det viktigt att vidta de nödvändiga försiktighetsåtgärder som behövs för att minmera smittspridningen i samhället och bland våra anställda.

Vi har fullt fokus på att upprätthålla våra leveranser av järnvägsunderhåll till våra kunder. Vi ingår också i en nationell samordningsgrupp som leds av Trafikverket för scenarioplanering. Syftet är att kunna bibehålla så mycket trafik som möjligt om vi eller andra entreprenörer skulle drabbas av många sjukdomsfall. Fokus för samordningsgruppen är säkerhet och framkomlighet.

Strukton begränsar resande och fysiska möten till att endast ske där det är absolut nödvändigt. Vi använder oss istället av möten online i så stor utsträckning som möjligt. Vi följer också myndigheters råd om att anställda om möjligt, ska arbeta hemifrån för att minska smittspridning.

Vi värnar om våra medarbetare och om någon har förkylningssymtom som feber, hosta, snuva eller ont i halsen skall den stanna hemma och om möjligheten finns jobba hemifrån eller sjukskriva sig. Om någon har varit hemma med symptom, ska den stanna hemma tills den är helt symptomfri och sedan vänta två dagar innan den går till jobbet igen.

Utbildningar och spårbundna tjänster

Bortsett från persontrafik erbjuder Strukton Rail alla typer av tjänster som är knutna till SL:s spårmiljöer i Stockholm. Vi tillhandahåller bland annat transporter, spårplanering, säkerhetsutbildningar, tillsyn- lots- och förarkompetenser. I Struktons utbildnings- och kundportaler här på hemsidan finns information och beställningsformulär för våra tjänster. Läs mer och boka via länken:

Kundportal

SPÅRADISKT

skärmdump Spåradiskt hemsida

Nu finns tidningen Spåradiskt i nytt digitalt format. Sparadiskt.se har samma innehåll som papperstidningen med tillägg av extra videoklipp i en del av artiklarna.

Den nya tidningen hittar du här, vi hoppas du gillar den!

Jobba på Strukton

Strukton Go¦êtet 139_webb

Lediga tjänster

 Järnvägen är viktig för att samhället ska fungera, och som anställd på Strukton bidrar du till samhällsutvecklingen. Strukton strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är trygg, stimulerande och utvecklande för alla medarbetare - vi vill att det ska kännas roligt att gå till jobbet.

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster.

Kontakt

Följ Strukton Rail